تشریفات گلستان علی (ع)

کلیه عواید صرف فرزندان گلستان علی می گردد.

تشریفات گلستان علی (ع) با ارائه خدمات مختلف و درآمد حاصل از برگزاری مراسمات ترحیم و بزرگداشت یاد و خاطره عزیزان آسمانی، به حمایت و هم‌ یاری هرچه بیشتر فرزندان گلستان علی (ع) می‌پردازد.

خدمات ارائه شده شامل موارد ذیل می باشد:

  • برگزاری سمینارها و کلیه امور مربوط به مجالس ترحیم از جمله پذیرایی و …
  • ارسال تاج گل‌های شبه طبیعی به منظور جلوگیری از اسراف به مجالس ترحیم
  • برگزاری مراسمات ترحیم با فضایی متفاوت و به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی
  • انجام نماز و روزه‌های قضا متوفیان و قرائت قرآن جهت شادی روح عزیزان آسمانی
  • ارسال لوح تسلیت برای بازماندگان به منظور گرامیداشت یاد و خاطره متوفی

کارت دعوت مجازی مراسم ترحیم

تشریفات گلستان علی (ع) در نظر دارد جهت اعلام مراسم تدفین و ترحیم متوفی توسط خانواده مرحوم به مهمانان در خصوص شرکت در مراسم، صفحه ای برای هر یک از متوفیان ایجاد نماید تا زمان، تاریخ و محل برگزاری مراسم تدفین مرحوم و مراسمات ترحیم در مساجد و… در صفحه متوفی درج گردد و لینک صفحه در اختیار خانواده متوفی جهت اعلام به مهمانان، قرار گیرد.

با این روش به جای توزیع برگه های اعلامیه مراسم ترحیم، اطلاع رسانی مراسمات به صورت مجازی در شبکه های اجتماعی انجام می شود و با مشاهده صفحه متوفی، اطلاعات کامل در اختیار اقوام و دوستان و… مرحوم قرار می‌گیرد.

تشریفات گلستان علی (ع)

برگزاری مجالس ترحیم

تشریفات گلستان علی (ع)

ارسال لوح تسلیت

تشریفات گلستان علی (ع)

انجام نماز و روزه‌های قضا متوفیان و قرائت قرآن

تشریفات گلستان علی (ع)

ارسال تاج‌گلهای شبه‌طبیعی

تشریفات گلستان علی (ع)

برگزاری سمینارها

تشریفات گلستان علی (ع)

برگزاری مجازی مراسم ترحیم

تاج گل‌های شبه طبیعی تشریفات گلستان علی(ع)

مراسمات ترحیم، پذیرایی، سمینار و...