خیریه گلستان علی (ع)

بزرگترین موسسه نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بد‌‌سرپرست در سطح کشور می باشد که از سال 1383 با مجوز سازمان بهزیستی کشور به شماره ثبت 1565 در حال فعالیت می باشد. نگهداری شبانه روزی حدود ۲۵۰ فرزند در مراکز نگهداری، ایجاد دهکده گلستان علی (ع)، مجتمع آموزشی، فرهنگی و ورزشی شبانه روزی گلستان علی(ع) در مقیاس ملی و فرا ملی، راه اندازی نگارخانه گلستان علی (ع)، گروه تشریفات، حمایت از خانواده های کم برخوردار سطح شهر و اجرای طرح هایی هم‌چون خادمین افتخاری و سفیران نیکوکاری، تنها گوشه ای از فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این مؤسسه محسوب می گردد.

دفتر مرکزی گلستان علی (ع)

خبر مهم: رویارویی ستاره های فوتبال و رسانه با حضور عادل فردوسی پور و ...

خیریه گلستان علی

شماره حساب ها

اطلاعات تماس

خادم افتخاری

کمک نقدی

حامیان تجاری گلستان علی(ع)