خیریه گلستان علی (ع)

بزرگترین موسسه نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بد‌‌سرپرست در سطح کشور می باشد که از سال 1383 با مجوز سازمان بهزیستی کشور به شماره ثبت 1565 در حال فعالیت می باشد. نگهداری شبانه روزی حدود ۲۵۰ فرزند در مراکز نگهداری، ایجاد دهکده گلستان علی (ع)، مجتمع آموزشی، فرهنگی و ورزشی شبانه روزی گلستان علی(ع) در مقیاس ملی و فرا ملی، راه اندازی نگارخانه گلستان علی (ع)، گروه تشریفات، حمایت از خانواده های کم برخوردار سطح شهر و اجرای طرح هایی هم‌چون خادمین افتخاری و سفیران نیکوکاری، تنها گوشه ای از فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این مؤسسه محسوب می گردد.

دفتر مرکزی گلستان علی (ع)

خیریه گلستان علی

شماره حساب ها

اطلاعات تماس

خادم افتخاری

کمک نقدی

دفتر تهران گلستان علی (ع)

واقع در مجتمع اطلس مال

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

خیریه گلستان علی
خیریه گلستان علی

تشریفات گلستان علی (ع)

برگزار کننده مراسمات ترحیم و سمینارها

ارسال تاج گل های شبه طبیعی

ارسال لوح تسلیت و …

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

پروژه دهکده گلستان علی(ع)

ورزشی – فرهنگی – آموزشی

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

خیریه گلستان علی
خیریه گلستان علی

لوح تسلیت

ارسال به بازماندگان مرحوم

جهت سفارش و هماهنگی کلیک کنید

قلک های مهربانی گلستان علی(ع)

پس انداز صدقات روزانه شما

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

خیریه گلستان علی

حامیان تجاری گلستان علی(ع)