مرکز نگهداری تقی زادگان
مشهد، دانش آموز ۲۹،نبش چهارراه سوم، سید مرتضی ۳۶، پلاک ۳۳۴

مرکز نگهداری و خوابگاه زنده یاد تقی زادگان

بزرگ‌ترین مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست کشور

وقف موقت زنده یادان تقی زادگان و نوغانی از سال ۱۳۹۷

دختران دانشجو

نگهداری حدود ۲۵ فرزند

آدرس: دانش آموز ۲۹،نبش چهارراه سوم، سید مرتضی ۳۶، پلاک ۳۳۴

تلفن: ۰۵۱۳۶۱۰۸۹۲۱

مرکز نگهداری تقی زادگان
مرکز نگهداری تقی زادگان
مرکز نگهداری تقی زادگان
مرکز نگهداری تقی زادگان