مرکز نگهداری محمدی
مشهد، میدان امام حسین، جنب پارک فجر، قایم ۳۱، جنب هنرستان آیت الله خامنه ای

مرکز نگهداری و خوابگاه محمدی

بزرگ‌ترین مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست کشور

وقف موقت خانواده زنده یاد محمدی

فرزندان ۶ تا ۱۲ سال پسر

فرزندان دانشجو پسر

نگهداری حدود ۴۰ فرزند نوجوان و ۲۵ دانشجو

آدرس: میدان امام حسین، جنب پارک فجر، قایم ۳۱، جنب هنرستان آیت الله خامنه ای

تلفن: ۰۵۱۳۷۳۳۶۶۴۴

مرکز نگهداری محمدی
مرکز نگهداری محمدی
مرکز نگهداری محمدی
مرکز نگهداری محمدی