مرکز نگهداری زنده یاد موسسی
مشهد، خیابان احمدآباد، ابوذرغفاری ۳۳، پلاک ۱۰۵

مرکز نگهداری و خوابگاه زنده یاد موسسی

بزرگ‌ترین مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست کشور

فرزندان ۱۶ الی ۱۸ سال پسر

نگهداری حدود ۲۵ فرزند

آدرس: مشهد، خیابان احمدآباد، ابوذرغفاری ۳۳، پلاک ۱۰۵

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۷۱۸۵۵

مرکز نگهداری زنده یاد موسسی
مرکز نگهداری زنده یاد موسسی
مرکز نگهداری زنده یاد موسسی
مرکز نگهداری زنده یاد موسسی