طرح سلامت اجتماعی در خیریه گلستان علی(ع)

طرح توانمندسازی خانواده های کم برخوردار مناطق محروم شهر، با تاکید بر استفاده از روش ها و شاخص های آزمایش شده جهانی در زمینه بهزیستی جوامع و رفع آسیب های اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی مناطق محروم و کم برخوردار و استانداردسازی و بومی سازی آن با مقتضیات منطقه، موسسه گلستان علی(ع) بزرگترین موسسه خیریه ویژه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و متولی بخشی از جامعه در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

این موسسه در صدد است با انجام تحقیق و پژوهش تصویر قابل اتکایی از واقعیات زندگی خانواده ها نشان دهد و در حد توان و پتانسیل این موسسه و به همراه جذب کمک های نهادهای مختلف اجتماعی و سیاست گذاری، تلاش دارد زندگی خانواده های فقیر را بهبود بخشد و در رفع آسیب های اجتماعی بکوشد.

موسسه گلستان علی (ع) با همکاری دانشکده علوم پزشکی و حمایت و همراهی خیرین نیک اندیش ، با اجرای این طرح در مناطق محروم به کمک و تقویت معیشت خانواده های نیازمند با توزیع غذای گرم، بسته های مواد غذایی، پوشاک، شیرخشک وهم چنین تامین نیازهای درمانی و تحصیلی فرزندان می پردازد.

مرکز جامعه خدمات بهداشتی و سلامت منطقه مهرآباد، از جمله مناطقی است که موسسه گلستان علی(ع) با کمک خیرین گرامی با توزیع غذای گرم، شیرخشک و تامین نیازهای درمانی به تقویت رشد جسمی و سنی فرزندان و رفع مشکلات خانواده ها پرداخته است.

طرح سلامت اجتماعی در خیریه گلستان علی(ع)