پروژه ورزشی، فرهنگی، آموزشی گلستان علی (ع)

استان خراسان رضوی با توجه به وضعیت جغرافیایی و اجتماعی متاسفانه از نظر آسیب‌های اجتماعی در رتبه بالایی قرار دارد. حدود 12 درصد کودکان بی‌سرپرست و بد ‌سرپرست کشور که بیش از 20 درصد آنان در شهر مشهد هستند به عنوان یک معضل اجتماعی در سطح جامعه تبدیل شده است که گلستان علی (ع) ده درصد این کودکان را در خود جای داده است. حاصل دو دهه مطالعه و تجربه مستقیم با فرزندان و مسئولیت برنامه ریزی در جهت تعالی و پیشرفت آنان، شناخت استعدادهای نهفته در این کودکان است که با ایجاد شرایطی مناسب میتواند در مسیر اصلاح قرار گیرد. از این رو رسالت گلستان علی (ع) به عنوان بزرگترین خیریه نگهداری کودکان بی‌سرپرست کشور ایجاب می کرد که در این زمینه پیشگام گردد.

لذا با مطالعات اجتماعی که در ابعاد مختلف اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی و مطالعات بین‌المللی انجام گرفت، زمینی به وسعت بیش از 2/5 هکتار و مناسب با اهداف موسسه و با زیربنای بیش از 30 هزار متر مربع طراحی گردید که با همت و حمایت خیرین محترم و پیگیری های انجام گرفته برابر با نیازهای پیش‌بینی شده و با کمک نهایی خیر بزرگوار جناب آقای افشارنژاد بخش آموزشی آن به بهره‌برداری رسید. در حال حاضر اولین خوابگاه آن توسط همین نیکوکار گرامی آغاز و هم‌زمان بخش ورزشی که در ساختار و تکامل شخصیتی فرزندان بسیار موثر است در حال ساخت می باشد.