طرح نذر برکت

طرح توزیع نان رایگان بین خانواده های کم برخوردار

یکی از جدیدترین فعالیت های موسسه گلستان علی (ع)، توزیع نان رایگان بین خانواده های کم برخوردار می باشد. در این طرح با هدف سفره بی نان هرگز، قبض های دریافت نان بین خانواده های کمک برخوردار توزیع گردیده که افراد با در اختیار داشتن این قبض ها می توانند به نانوایی های طرف قرارداد موسسه گلستان علی(ع) در مناطق نزدیک به خودشان مراجعه نموده و با ارائه قبض نان خود، نان رایگان دریافت نمایند.

تاکنون با همت و همراهی خیرین محترم، حدود 450 پوستر توزیع نان رایگان در نانوایی های مناطق محروم، توزیع شده است.

طرح نذر برکت خیریه گلستان علی

خیرین محترم می توانند در صورت تمایل به مشارکت در توزیع نان رایگان بین خانواده های کم برخوردار سطح شهر، کمک نقدی خود را به شماره کارت ملت به نام موسسه گلستان علی(ع) واریز نمایند. در صورت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره های 09153558094 و 05138094 تماس حاصل فرمایید.

طرح نذر برکت خیریه گلستان علی