شرایط فرزندخواندگی

شرایط فرزندخواندگی

چه کسانی شرایط فرزندخواندگی را دارا می‌باشند؟

گروه های ذیل می توانند متقاضي سرپرستي از كودكان بی سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش سازمان بهزيستي باشند:

  • زن و شوهر بدون فرزند
  • دختران و زنان بدون شوهر
  • زن و شوهر داراي فرزند

شرایط عمومی برای همه متقاضیان سرپرستی چیست؟

1. مقید به انجام واجبات و ترک محرمات باشند.

2. دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

3. ازدواج زوجین باید عقد دائم باشد.

4. تابعیت ایرانی داشته باشند.

5. حداقل یکی از زوجین بیش از سی سال سن داشته باشد.(دختر مجرد هم باید حداقل سی سال داشته باشد.)

6. محکومیت کیفری نداشته باشد.

7. تمکن مالی داشته باشد.

توجه: تمكن مالي شما با ابزارهايي مانند؛ شغل پايدار با درآمد مكفي، خانه مسكوني اعم از ملكي يا استيجاري و غيره توسط بهزيستي سنجيده خواهد شد . همچنين شما بايد داراي بيمه پايه اجتماعي و درمان باشيد. چرا كه بعداً بايد كودك را بيمه تكميلي نمايید.

براي انجام بيمه تكميلي داشتن بيمه پايه الزامي است. تمكن مالي يكي از زوجين در زمان ارائه تقاضانامه، براي حائز شرط بودن كفايت ميكند. اما تمليك اموال يا حقوق، يا تعهد به تمليك اموال يا حقوق در آينده به نفع كودك يا نوجوان و نيز بيمه عمر ميبايست توسط زن و شوهر (هر دو) انجام شود.

8. سفیه یا مجنون نباشند.

9. سلامت جسم و روان لازم و توانایی عملی نگهداری از کودک را دارا باشند.

10. اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و الکل نداشته باشند.

11. مبتلا به بیماری واگیر یا صعب العلاج نباشند.

12. معتقد به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي باشند.

روش های صحیح تربیت کودک و نوجوان و تاثیرات خانوادهجهت مطالعه کلیک کنید.

شرايط اختصاصي براي زن و شوهر بدون فرزند چه ميباشد؟

پنج سال از تاريخ ازدواج آنها گذشته باشد و از ازدواج فعلي خود فرزند نداشته باشند. اگر زوجين بنا به تشخيص پزشكي قانوني بچهدار نشوند نياز به گذشت پنج سال نيست. همچنين اگر از ازدواج متقاضيان پنج سال گذشته باشد و آنها بچه نداشته باشند، نياز به اخذ گواهي پزشك متخصص زنان و زايمان نيز نخواهند داشت.

شرايط اختصاصي براي دختران و زنان بدون شوهر چه ميباشد؟

الف) خانم مجرد نبايد فرزند داشته باشد. اما اگر خانم مجرد بخواهد سرپرستي؛ خواهران و برادران يا برادرزاده ها يا خواهرزاده ها يا نوه‌هاي خود را به عهده بگيرد، داشتن فرزند بلامانع است.

ب) قانون به خانم هاي مجرد اجازه داده است كه فقط كودك دختر را به سرپرستي بپذيرند. اما اگر خانم مجرد واجد شرايطي بخواهد سرپرستي برادر يا پسر برادر يا پسر خواهر يا نوه خود را بپذيرد، بهزيستي موضوع را به دادگاه منعكس ميكند. اگر دادگاه اين امر را بپذيرد، بهزيستي فرايند انجام كار را ادامه خواهد داد.

ج) دختران و زنان بدون شوهر بايد داراي منزل مسكوني به صورت مستقل باشند. البته ملكي يا استيجاري بودن منزل تفاوتي ندارد. اگر متقاضي در منزلي به همراه اعضاء خانواده خود زندگي مينمايد، منزل مذكور بايد داراي امكانات رفاهي براي كودك باشد. همچنين اعضاء خانواده نيز بايد بررسي شوند.

شرايط اختصاصي براي زن و شوهر داراي فرزند چه ميباشد؟

الف ) براي پذيرش درخواست زوجين داراي فرزند، رعايت تناسب سني كودكان زيستي (بيولوژيك) متقاضي و كودك تحت سرپرستي الزامي است.

ب) واگذاري كودك غيرهمجنس با كودكان زيستي متقاضيان مجاز نمی باشد.

ج) درصورتي كه متقاضيان سه كودك زيستي داشته باشند كه با متقاضيان زندگي ميكنند، صرفاً آنها ميتوانند يك كودك ديگر را به سرپرستي بپذيرند. مگر آن كه كودكان تحت سرپرستي خواهر و برادر باشند. اگر كودكان زيستي به دليل ازدواج با خانواده زندگي نميكنند شرط مزبور لازم الرعايه نيست .