عزت و کرامت نفس، وسیله سربلندی جوانان

عزت و کرامت نفس، وسیله سربلندی جوانان

«تفکر در وجود خویشتن خویش و شناسایی‌ باطن‌ و ضمیر انسانی‌ خود، اهمیت دادن به صـلاح و مـصلحت نفس است.»

از مهم‌ترین نتایج خودشناسی، وسعت نگاه‌ به‌ جهان خلقت و توجه‌ بـه عـالم شـگرف وجود انسان و در نتیجه رسیدن به‌ احساس‌ عزت و بزرگی‌ نفس است. اگر انسان به‌ این‌ ارزش عـالی دسـت یابد، هرگز خود را به‌ امور‌ بی‌ ارزش و پست مشغول نمی‌کند و همواره به قـله‌های رفـیع علم و اخلاق‌ می‌نگرد و بر آن‌ اهتمام‌ می‌ورزد. بنابراین به طمع منافع‌ کم‌ ارزش‌ دنیوی‌، به‌ گـناه‌ و اعـمال دون شأن خود تن در‌ نمی‌دهد‌.

بی‌توجهی به خودشناسی و اهمیت نقش سعی و تلاش در رسـیدن‌ بـه مراتب و درجات‌ عالی‌، خطری است که جـامعه‌ی جـوان مـا‌ را به‌ شدت تهدید‌ می‌کند‌. کم‌کاری، سردرگمی و قـصور در سـعی‌ و تلاش‌، یکی از مشکلات امروز جامعه‌ی ماست. فکر دست‌یابی به ثروت و امکانات مادی، حـتی‌ بـیش‌ از نیاز معمولی یک انسان‌، آن هـم‌ بدون‌ کـار و زحـمت‌، ایـده‌آل‌ و مطلوب بسیاری از جوانان‌ و حتی‌ میان‌سالان‌ اسـت.

ایـن دیدگاه و تصور غلط، بخش اصلی وقت و زندگی مردم را به‌ خود‌ اختصاص‌ داده اسـت. دسـتاورد چنین تخیلی، بیماری‌های‌ روحی‌‌ و روانی، جـرم‌ و جنایت‌، ناامیدی‌، از هم گـسیختگی کـانون‌ خانواده و نابودی آسایش در زندگی اسـت. ایـن بیماری اجتماعی که به درمانی‌ جدی نیاز دارد‌، حیله‌ و تزویر، کلاه‌برداری و دروغ و خیانت را امری‌‌ عـادی‌ و مـناسب‌ شرایط‌ معرفی‌ می‌کند و کار و تـولید‌، و سـعی‌ مـبتنی بر ایمان و عـلم را ارج نـمی‌نهد.

جوان و نوجوان ما کـه مـی‌بیند متأسفانه رابطه‌ای منطقی بین‌‌ کار‌ و تلاش‌ انسان‌ها و رسیدن آن‌ها به موقعیت‌های دنیوی و ثروت‌‌ و رفـاه‌ مـادی‌ برقرار‌ نیست‌، به‌ چنین نتیجه‌ی نـادرستی مـی‌رسد که‌ بـرخلاف آنچه تـاکنون به او گفته‌اند، در عمل، هـرچه که بیشتر زحمت‌ می‌کشد و صداقت می‌ورزد، کمتر نتیجه می‌گیرد. او با ناباوری مشاهده‌‌ می‌کند، عده‌ای در رسـیدن بـه امکانات مادی یک شبه ره صدساله را طـی مـی‌کنند. ایـن‌جاست کـه دچـار تناقص در گفتار و رفـتار مـی‌شود و از این مرحله به بعد، سستی و تنبلی، بی‌ مسئولیتی‌، کم‌ کاری‌ و استفاده‌ از استعداد و خلاقیت در جهت منفی، جای خود را بـا کـار و فـعالیت و تلاش عوض می‌کند.

بنابراین، ضعف نفس و خـود کـم‌ بینی، و پنـاه‌ بردن بـه مـخدرهای‌ گـوناگون، کمترین نتیجه‌ای است که‌ عاید‌ نسل جوان می‌شود؛ جوانانی‌ که باید توانمندی، هوش و ذکاوت، کوشش برای تولید علم و همت‌ آن‌ها کشور و مردمی را الگوی عزت و سربلندی در جهان‌ سـازد‌.

مطالب مرتبط با خیریه گلستان علی(ع): آشنایی با گلستان علینشانی ها و اطلاعات تماس –  دفتر تهران گلستان علیحمایت مالی از فرزندانپرسش و پاسخاخبار و رویدادها

جهت کسب اطلاعات بیشتر از مطالب عنوان شده، روی آنها کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *