اهمیت تزکیه یا تعلیم و تربیت!؟

روش های زمینه ساز تربیت اخلاقی جوانان در نهج البلاغه

امیرمومنان علی علیه السلام مربی اخلاق و تربیت انسان هاست. سخنان ایشان علاوه بر تبیین گزاره های اخلاقی، بیان کننده روش های آن و از جمله آن ها روش های زمینه سازی تربیت اخلاقی است.

اهمیت دوران جوانی در تربیت اخلاق و وجود روش های ناب این تربیت بر اساس ویژگی های روان شناختی جوانان در تعالیم اسلامی سبب شد تا روش هایی بر پایه «دیگر تربیتی» از نهج البلاغه تحلیل و استنباط شود.

پژوهش حاضر، کتابخانه ای بوده و با روش توصیفی – تحلیلی و استنباطی انجام شده است. استخراج اوصاف جوانی و روش های تربیت اخلاقی به روش توصیفی و تحلیلی بوده و کشف روش های خاص تربیت اخلاق جوان از نهج البلاغه به شیوه استنباطی است. از آنجا که زمینه سازی در تربیت اخلاقی مهم ترین رکن تربیت است، در این نگارش تلاش شده مهم ترین روش ها برای زمینه سازی تربیت استخراج شود؛ ایجاد فضای ایمانی و اخلاقی، کرامت بخشی توحیدی، اصلاح خانواده و هم نشین و بیدارسازی فطرت ازجمله آن هاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *