اهمیت تزکیه یا تعلیم و تربیت!؟

مقایسه جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دل مشغولی و آموزه های اخلاقی قرآن کریم

این پژوهش با هدف مقایسه جایگاه احساسات در تربیت اخلاقی از نگاه رویکرد دل مشغولی و آموزه های اخلاقی قرآن کریم انجام شده است. روش انجام این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای است؛ به این شکل که ابتدا، اهداف و روش های تربیت اخلاقی در رویکرد دل مشغولی، با مراجعه به کتاب ها و مقالات مرتبط، بیان گردید. سپس، اهداف و روش های تربیت اخلاقی در قرآن، با مراجعه به آیات قرآن و کتابهای مرتبط، استخراج شد و در سه محور اندیشه، احساس و رفتار، ارائه گردید. در نهایت، با مقایسه اهداف و روش های تربیت اخلاقی در رویکرد دل مشغولی و آموزه های قرآنی، جایگاه احساسات در تربیت اخلاقی، در آموزه های قرآنی و رویکرد دل مشغولی، مقایسه شد.

نتیجه پژوهش نشان می دهد که از نظر رویکرد دل مشغولی و آموزه های اخلاقی قرآن، تربیت عواطف اخلاقی، جایگاهی والا و نقشی مهم و اثرگذار، در تربیت اخلاقی دارد؛ اما بر خلاف نادینگز که عاطفه را، ملاک اساسی در اخلاق قرار داده، قرآن مجید، در تربیت اخلاقی انسان، به هر سه بعد شناخت، احساس و رفتار او، توجه کرده است؛ افزون بر این، از نگاه قرآن، تربیت احساسات و عواطف اخلاقی انسان نیز باید بر مبنای تعقل و تفکر انجام گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *