اصول تربیت عبادی با تاکید بر قرآن و روایات

خداوند، انسان را جز برای عبادت خلق نکرده است. تربیت عبادی به توسعه رابطه صحیح بین انسان و خدا و رسیدن به هدف خلقت می انجامد.

تربیت عبادی دارای مبانی، اهداف و اصول و روش هایی است که بیانگر مقصد تربیت عبادی و چگونگی رسیدن به این مقصد است.

به رغم کوشش های صورت گرفته، هنوز زوایای قرآنی و روایی تربیت عبادی از منظر اصول تربیتی منقح نشده است.

هدف این مقاله، شناسایی اصول تربیت عبادی بر اساس قرآن و روایات با روش تحلیلی _ استنتاجی است.

با بررسی آیات و روایات، نه اصل برای تربیت عبادی شناسایی و توضیح داده شد که عبارت اند از: اصل تقویت و ترسیخ ایمان، اصل تقویت محبت خداوند، اصل تقویت روحیه شکرگزاری، اصل تقویت بینش و آگاهی درباره عبادات، اصل تسهیل، اصل توجه به روح عبادت، اصل تدریج، اصل استمرار، و اصل اعتدال.

این اصول، راهنمای مربی در فرایند تربیت عبادی است و کیفیت افعال عبادی را برای رسیدن به روح عبودیت بیان می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *