ارائه چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیبایی ‏شناسی کودکان با تاکید بر گفتمان زیبایی‏ شناسی دیویی، اشتاینر و ویگوتسکی

تربیت زیبایی ‏شناسی یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت، مخصوصا در دوره اولیه کودکی است. هدف از این پژوهش، ارایه چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیبایی ‏شناسی کودکان در دوران اولیه کودکی است. برای این منظور از روش سندکاوی و تحلیل محتوای مقوله‏ ای منابع موجود در پایگاه ‏های داخلی و خارجی پیرامون تربیت زیبایی‏ شناسی کودکان استفاده شد.

از میان منابع مرتبط با تربیت زیبایی ‏شناسی، 65 منبع انتخاب شد و یافته ‏های آن‏ها در حوزه اهداف و ضرورت‏ های تربیت زیبایی ‏شناسی، گفتمان‏ های رایج زیبایی ‏شناسی، دلالت‏ های سه گفتمان رایج در حوزه تربیت زیبایی‏ شناسی، و راهبردهایی برای تربیت زیبایی ‏شناسی کودکان، کد گذاری و مقوله‏ ها در جداول طبقه‏ بندی شدند.

در نهایت بر اساس مقولات به دست آمده، چارچوبی پیشنهاد شد که در آن، اهداف و ضرورت‏ های تربیت زیبایی‏ شناسی، گفتمان‏ های رایج در حوزه تربیت زیبایی ‏شناسی، دلالت‏ های سه گفتمان، و راهبردهایی برای تربیت زیبایی ‏شناسی کودکان معرفی شدند. معلمان با بهره‏ گیری از این چارچوب، می‏ توانند مقدمات اجرای تربیت زیبایی شناسی را برای کودکان در دوران اولیه کودکی فراهم سازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *