ارائه چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیبایی ‏شناسی کودکان

ارائه چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیبایی ‏شناسی کودکان با تاکید بر گفتمان زیبایی‏ شناسی دیویی، اشتاینر و ویگوتسکی ...

ادامه مطلب

شناخت کودکان سادات

شناخت کودکان سادات سادات در لغت به معنای مِهتران و بنابر تعریف فقهی، عنوانی است برای کسانی که نسب‌شان به هاشم بن عبد مناف (جدّ رسول ...

ادامه مطلب

مقایسه جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دل مشغولی و آموزه های اخلاقی قرآن کریم

مقایسه جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دل مشغولی و آموزه های اخلاقی قرآن کریم این پژوهش با هدف مقایسه جایگاه احساسا...

ادامه مطلب

رشد معنوی و تشویق نیازمند، جذب و عادت‌

رشد معنوی و تشویق نیازمند، جذب و عادت‌ در مورد روزه نیز‌ امام‌ (ع) بـرای تـشویق، جـذب و عـادت‌ کـودکان‌ بـه‌ روزه، دستور می‌داد تا ک...

ادامه مطلب

راه حل هایی برای روزۀ کله گنجشکی

راه حل هایی برای روزۀ کله گنجشکی ماه رمضان برای کودکان همیشه با شور و هیجان خاصی همراه است. خیلی از آن ها حتی زمانی که خیلی کوچک هست...

ادامه مطلب

روش های تشویق جوانان به روزه‌ داری

روش های تشویق جوانان به روزه‌ داری توانایی روزه گرفتن تنها به رشد جسمانی کودکان نیست و به عادت نیز وابسته است.هنگامی که کودک در فضای...

ادامه مطلب

بهترین برنامه ی غذایی‌ در ماه رمضان

بهترین برنامه ی غذایی‌ در ماه رمضان در آموزه های دینی ما نیز به دفعات بر تشویق کودکان به ویژه در امور دینی تأکید شده است. اگر می خوا...

ادامه مطلب

ویژگی های تربیت کودک با فرهنگ عاشورایی

ویژگی های تربیت کودک با فرهنگ عاشورایی الگوپذیری و سرمشق گرفتن از رفتار دیگران از ویژگی هایی است که به حکم آفرینش در وجود انسان به و...

ادامه مطلب