رشد معنوی و تشویق نیازمند، جذب و عادت‌

رشد معنوی و تشویق نیازمند، جذب و عادت‌ در مورد روزه نیز‌ امام‌ (ع) بـرای تـشویق، جـذب و عـادت‌ کـودکان‌ بـه‌ روزه، دستور می‌داد تا ک...

ادامه مطلب

راه حل هایی برای روزۀ کله گنجشکی

راه حل هایی برای روزۀ کله گنجشکی ماه رمضان برای کودکان همیشه با شور و هیجان خاصی همراه است. خیلی از آن ها حتی زمانی که خیلی کوچک هست...

ادامه مطلب

روش های تشویق جوانان به روزه‌ داری

روش های تشویق جوانان به روزه‌ داری توانایی روزه گرفتن تنها به رشد جسمانی کودکان نیست و به عادت نیز وابسته است.هنگامی که کودک در فضای...

ادامه مطلب

بهترین برنامه ی غذایی‌ در ماه رمضان

بهترین برنامه ی غذایی‌ در ماه رمضان در آموزه های دینی ما نیز به دفعات بر تشویق کودکان به ویژه در امور دینی تأکید شده است. اگر می خوا...

ادامه مطلب

توصیه های مهم برای روزه اولی ها

توصیه های مهم برای روزه اولی ها وظیفه والدین در مورد روزه داری کودکانی که به سن تکلیف رسیده اند، این است که پیش از فرا رسیدن ماه روز...

ادامه مطلب

روش های ترغیب فرزندان به سفره سحری

روش های ترغیب فرزندان به سفره سحری ما با خاطره هایمان زندگی می کنیم، به خصوص خاطرات دوران کودکی که تأثیری به درازای عمر بر شیوه زندگ...

ادامه مطلب