سید حمید رضازاده – مدیر عامل موسسه خیریه گلستان علی (ع)

سید حمید رضازاده - مدیر عامل موسسه خیریه گلستان علی (ع) سید حمید رضازاده بنیان گذار و مدیر‌عامل موسسه گلستان علی (ع) بیش از سی سال ف...

ادامه مطلب